Hoe werkt SDOK-Afd. Ede

Twee keer per jaar gaat er een delegatie van Ede naar het hulpverleningsgebied.


Dit, om zoveel mogelijk contacten te leggen, situaties ter plekke te bekijken en afspraken te maken, om zo doelgericht te kunnen werken.


Bovendien voor het uitoefenen van controle!


Daarom zegt de SDOK-Afd.Ede: “vertrouwen is goed, maar controleren is beter”


Onderzocht wordt steeds hoe de situatie is en op welke wijze de SDOK-Afd.Ede b.v. financiëel kan helpen en hoe dat op verantwoorde wijze te doen.


Om de ouderen en gehandicapten, m.n. in de dorpen de winter door te helpen, ontvangen die regelmatig een voedselpakket.


Juist die ouderen, die niet zo goed meer voor zichzelf kunnen zorgen. Juist ook, omdat er nauwelijks sociale voorzieningen zijn en weinig tot geen zorg geboden wordt.