Hulpverleningsgebied

SDOK-Afd.Ede biedt humanitaire hulp in (Russisch) Moldavië, in het z.g.Trans Dnestrië (Russisch: Pridnestrovje).


Pridnestrovje


Wie kent een “landje” c.q. “Republiekje” genaamd Pridnestrovje?

Nooit van gehoord zegt u? Begrijpelijk, maar zo wordt dit gebied genoemd.

Dit deel van Moldavië heeft zich in 1992 afgescheiden van het officiële Moldavië in een korte, maar hevige

militaire strijd.


Dit langgerekte, maar smalle gebied wordt begrensd enerzijds door de rivier de Dnestr van het noorden naar het zuiden tot aan de Zwarte zee.

Anderzijds door de grens van Oekraïne van het noorden tot aan de Zwarte zee tot vlakbij het veelal bekende Oekraïense Odessa.

Het gebied is ongeveer zo groot als de provincie Brabant en had 750.000 inwoners, maar doordat velen wegtrekken

nu nog slechts ca. 500.000.


De Europeaan noemt het gebied op z’n Roemeens: Transnistrie en op z’n

Russisch heet het Trans Dnestrië, hetgeen eigenlijk betekent: over de Dnestr, aan de andere kant van de Dnestr.

In het gebied zelf spreekt men uitsluiten Russisch (verplicht op school) en noemt men dit (officiëel niet erkende) landje: Pridnestrovje.


Sinds 1992 heeft het gebied een eigen  President, vlag en munt (de Roebel), maar geen eigen Paspoort!

Zal nergens erkend worden. Hoofdstad: Tiraspol


Eigenlijk nog in staat van oorlog met het officiële Moldavië.

Vandaar, dat men bij binnenkomst in dit gebied, naast diverse posten, ook gecontroleerd wordt door Russische militairen.

Echter, geen enkel land ter wereld erkent dit “landje”, maar wordt wel gesteund door Rusland.

Communistisch van aard en we zien beelden van Lenin en de symbolen hamer en sikkel.

Doordat geen enkel land dit gebied erkent, is er, behalve met Rusland, geen zakelijk verkeer, hetgeen betekent

dat het economisch heel slecht is.

De bewoners, met name in de dorpen, zijn hiervan de dupe!


SDOK-Afd.Ede werkt in de volgende 10 plaatsen.

Tiraspol, Dnestrovsk, Slobodseja, Bichok, Speja, Malajestie, Krasnagorka,

Blysny Hutor, Taslik en Andreasevka.